DEMOKRATISKT SAMHÄLLE ÄVEN FÖR BARN FÖRELÄSNINGAR & KOMPETENSUTBILDNINGAR BÖCKER & ARTIKLAR
ELISABETH KONTAKT
Elisabeth Arnér

Först när barn får göra sin röst hörd, då kan vi börja tala om ett demokratiskt samhälle. Det kräver respekt för barns röst och barns initiativ och det ställer krav på kunskap och djupgående diskussioner om begreppet demokrati bland förskolans och skolans pedagoger och lärare.

" I förskolan läggs grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de allt efter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av den pedagogiska verksamheten". Så står det i läroplanen för förskolan (Lpfö 98).

Men hur ska det här ske i praktiken? Hur får barnen inflytande på riktigt?

För att barn ska förstå vad begreppet demokrati kan innebära krävs mer än att de får bestämma över om de ska dricka röd eller grön mjölk till maten.

skapad av WOF factory WOF factory, fotograf Elisabeth Ohlson Wallin, 2014 © Elisabeth Arnér