DEMOKRATISKT SAMHÄLLE ÄVEN FÖR BARN FÖRELÄSNINGAR & KOMPETENSUTBILDNINGAR BÖCKER & ARTIKLAR
ELISABETH KONTAKT
Elisabeth Arnér
Mitt intresse för barns inflytande i förskola och skola har sitt ursprung bl.a. i ett forskningsarbete där jag samtalade med sexåriga barn i förskolan kring deras syn på vuxna. Där framkom att barnen önskade få mer inflytande under sin vistelse i förskolan. Under samtalen utvecklade barnen många idéer om hur deras liv skulle kunna göras roligare och mer spännande. De berättade att det var svårt att få de vuxna att tillåta idéer som barnen tog initiativ till. Många barn tyckte att de ofta hindrades av regler som fanns. Det var regler som nästan alltid handlade om sådant man inte fick göra, och som barnen heller inte kunde påverka. De berättade ofta att de tyckte att det var tråkigt när deras egen valda lek inte fick utrymme. Barnens berättelser ledde fram till en fördjupad insikt hos mig att det måste vara viktigt att bedriva en verksamhet i förskolan som inte uppfattas som hindrande av barnen, utan som ger dem lust och inspiration. Det måste också vara möjligt för de vuxna att genomföra en sådan verksamhet.

Jag har en bakgrund som förskollärare och har arbetat i förskolan sammanlagt 13 år både som avdelningslärare och föreståndare. Under resten av min yrkeskarriär har jag arbetat som lärare vid en lärarutbildning och har en fil.lic. i pedagogik. Det är inom ramen för det arbetet som fokus har kommit att ligga på barn och demokrati i förskola och skola.

Jag är uppväxt i en stor musikfamilj med fem syskon Min pappa var organist och mamma som också hade musiken som yrke var den bästa sagoberättaren och visskaparen (Hon har skrivit bl.a. Gullefjun). Hennes sätt att använda leken och fantasin i samvaron med oss barn har betytt oerhört mycket för mig. Jag bär många av hennes tillåtande och inspirerande sätt att visa oss barn vägen, som en stor kraft och tillgång.

skapad av WOF factory WOF factory, fotograf Elisabeth Ohlson Wallin, 2014 © Elisabeth Arnér