DEMOKRATISKT SAMHÄLLE ÄVEN FÖR BARN FÖRELÄSNINGAR & KOMPETENSUTBILDNINGAR BÖCKER & ARTIKLAR
ELISABETH KONTAKT
Elisabeth Arnér

Föreläsningar/ kompetensutbildningar:

Min yrkesmässiga vardag idag omfattar föreläsningar och studiedagar. Jag reser runt i landet och har en omfattande utbildningsverksamhet inom förskola och skola. Under sista året har uppdragen alltmer också utvidgats till utbildning för politiker, tjänstemän och andra som vill fördjupa kunskapen om synen på barn och Barnkonventionens riktlinjer. Fokus ligger på att barn och unga har rätt att komma till tals i förskola och skola, att ha en röst och bli respekterade för sina uppfattningar.

Innehållet kan uttryckas på olika sätt men handlar om;

  • Barns och ungas möjlighet att få förståelse för vad demokrati innebär i samvaron mellan oss människor.

  • Barns inflytande i förskola och/ eller skola, en utmaning eller en tillgång.

  • Vill vi vuxna att barn ska komma till tals och ha en röst på riktigt - om vuxnas syn på barn och unga

skapad av WOF factory WOF factory, fotograf Elisabeth Ohlson Wallin, 2014 © Elisabeth Arnér